Dla pracodawcy

Model współpracy oparty na przejrzystych zasada to podstawa przy legalnym działaniu na rynku pracy. Takie postępowanie jest naturalne dla naszej agencji pracy, i tego samego oczekujemy od przedsiębiorców, z którymi rozpoczynamy współpracę.

Naszymi klientami są solidne, renomowane firmy, dla których najważniejsze jest dobra pracownika, jego rozwój, jak i zapewnienie mu dogodnych warunków zatrudnienia. Rozumiemy przez to chęć podpisania legalnej umowy, na mocy której pracownik otrzymuje wszystkie świadczenia oraz przynajmniej wynagrodzenie opiewające na minimalną stawkę krajową obecnie obowiązującą.

Korzystając z usług naszej agencji pracy możesz znaleźć pracownika spełniającego Twoje potrzeby i wymagania. Podajesz je nam, a my szukamy kandydata odpowiedniego na stanowisko, jakie masz do obsadzenia w swojej firmie. Nie tracisz czasu na setki rekrutacji. Rozmawiasz tylko z kandydatami, którzy spełniają wszystkie Twoje oczekiwania. Szybkie znalezienie pracownika staje się dzięki temu realne i jak najbardziej możliwe.